Asking The Way Unit 8 Lớp 7 Trang 79 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 Palces Asking The Way Trang 79 SGK. Hỏi đường là điều rất quan trọng khi một ai đó có ý định đi đến một nơi xa lạ, để giúp bạn hỏi đường hoặc chỉ đường cho một khách du lịch. Các bạn có thể tham khảo các đoạn hội thoại dưới đây.

UNIT 8: PLACES

NƠI CHỐN

A. ASKING THE WAY (HỎI ĐƯỜNG)

1. Name the places (Nói tên các nơi này.)

a.                    b. hospital                c. hotel 

f. market        e. railway station       f. market

2. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

a. Du khách :    Xin lỗi. Có tiệm bán đồ lưu niệm gần đây không?

Nga :               Có. Có một tiệm ở đường Hàng Bài.

Du khách :       Cô vui lòng chỉ tôi làm sao đến đó?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này... anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình... anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.
I wish I'd seen you as a little girl, without your armor to fend off the world...I would have kept you underneath my wing...I would protect you from everything.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have