Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới.

A. Đề KSCL môn Tiếng Anh 7 theo Chương trình cũ (Chương trình hiện hành)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7

(Dành cho học sinh học chương trình hiện hành)

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)

I. Choose the best option to complete the following sentences. (3,0 points)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.
Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.