XtGem Forum catalog

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới.

A. Đề KSCL môn Tiếng Anh 7 theo Chương trình cũ (Chương trình hiện hành)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7

(Dành cho học sinh học chương trình hiện hành)

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)

I. Choose the best option to complete the following sentences. (3,0 points)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu tự vẽ mình sặc sỡ thì ta càng mau xám xịt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên