Polaroid

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 Môn Anh chương trình cũ, mới.

A. Đề KSCL môn Tiếng Anh 7 theo Chương trình cũ (Chương trình hiện hành)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7

(Dành cho học sinh học chương trình hiện hành)

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)

I. Choose the best option to complete the following sentences. (3,0 points)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.
It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên