80s toys - Atari. I still have

Neighbors Unit 9 Lớp 7 Trang 92 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 9 At Home And Away phần B Neighbors Trang 92 SGK. Cùng tham khảo người láng giềng của các bạn trong bài này như thế nào nhé.

UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Ở NHÀ VÀ ĐI XA

 

B. NEIGHBORS (NHỮNG NGƯỜI LÁNG GIỀNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, tóc của bạn trông khác lạ Nó ngắn hơn.

Hoa : Bạn thích nó không?

Lan : Mình thích. Phải chú của bạn cắt nó không?

Hoa : Không. Chú của mình không cắt. Cô mình cắt đấy. Cô ấy là thợ uốn tóc.

Lan : À, cái áo đầm đẹp quá! Bạn mua nó ở đâu vậy?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.
Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên