Duck hunt

Neighbors Unit 9 Lớp 7 Trang 92 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 9 At Home And Away phần B Neighbors Trang 92 SGK. Cùng tham khảo người láng giềng của các bạn trong bài này như thế nào nhé.

UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Ở NHÀ VÀ ĐI XA

 

B. NEIGHBORS (NHỮNG NGƯỜI LÁNG GIỀNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, tóc của bạn trông khác lạ Nó ngắn hơn.

Hoa : Bạn thích nó không?

Lan : Mình thích. Phải chú của bạn cắt nó không?

Hoa : Không. Chú của mình không cắt. Cô mình cắt đấy. Cô ấy là thợ uốn tóc.

Lan : À, cái áo đầm đẹp quá! Bạn mua nó ở đâu vậy?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.
Friendship's the wine of life: but friendship new... is neither strong nor pure.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên