Old school Swatch Watches

Check-Up Unit 11 Lớp 7 Trang 107 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 11 Keep Fit Stay Healthy phần a Check-Up Trang 107 SGK. Qua bài học này chúng ta sẽ biết sơ qua về cơ thể của chúng ta hoạt động như thế nào. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY

GIỮ SỨC KHỎE TỐT, LUÔN KHỎE MẠNH

 

A. CHECK-UP (KHÁM TỔNG QUÁT)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Học sinh trường Quang Trung đang có buổi khám sức khoẻ tổng quát Hoa, Lan và Nga đã điền hồ sơ bệnh lí và đưa cho cô ý tá. Bây giờ họ đang chờ gặp bác sĩ.

Y tá : Em Phạm Thi Hoa?

Hoa : Có.

Y tá : Vui lòng theo tôi. Trước hốt tôi cần đo nhiệt độ của em.

Hoa : Vâng.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên