Unit 16: People And Places (Con Người Và Nơi Chốn)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places (Con Người Và Nơi Chốn). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Famous Places In Asia (Các Địa Danh Nổi Tiếng Ở Châu Á) và Famous People (Danh Nhân).

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Famous Places In Asia Unit 16 Lớp 7 Trang 154 SGK

 Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

 

 

PREFER (thích... hơn), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
A day wasted on others is not wasted on one's self.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches