Polaroid

Unit 16: People And Places (Con Người Và Nơi Chốn)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places (Con Người Và Nơi Chốn). Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Famous Places In Asia (Các Địa Danh Nổi Tiếng Ở Châu Á) và Famous People (Danh Nhân).

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Famous Places In Asia Unit 16 Lớp 7 Trang 154 SGK

 Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

 

 

PREFER (thích... hơn), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.
We have no right to express an opinion until we know all of the answers.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên