In The City Unit 15 Lớp 7 Trang 150 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out In The City Trang 150 SGK. Bạn có thích sống ở thành phố, bạn có biết được sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn là như thế nào không. Hãy tìm hiểu bài học sau nhé các bạn.

UNIT 15: GOING OUT

ĐI CHƠI

 

B. IN THE CITY (TRONG THÀNH PHỐ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, buổi tôi bạn làm gì?

Hoa : Tôi đến câu lạc bộ kịch nghệ mỗi tuần một lần. Các ngày còn lại trong tuần, tôi ở nhà. Tôi không thích thành phố nhiều lắm.

Lan : Tại sao bạn không thích thành phố?

Hoa : Trước khi tôi chuyển đến đây, tôi sông ở một làng gần Huế.

Tôi biết tất cả những người ở khu lận cận của tôi.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng và sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong.
People are like stained glass windows. They glow and sparkle when it is sunny and bright; but when the sun goes down their true beauty is revealed only if there is a light from within.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967