80s toys - Atari. I still have

Unit 8: Places (Nơi Chốn)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 Palces (Nơi Chốn). Trong bài này chúng ta sẽ biết cách hỏi và chỉ đường trong phần ( Asking The Way) và biết cách gửi thư trong phần (At The Post Office).

UNIT 8: PLACES

NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Asking The Way Unit 8 Lớp 7 Trang 79 SGK

 At The Post Office Unit 8 Lớp 7 Trang 83 SGK

 

 

GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.
Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên