The Soda Pop

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 - Sinh Học 10
Chương  2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  50 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là vận chuyển thụ động?


Hướng dẫn giải


Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.


Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:


– Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép.


– Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vinh quang chạy khỏi những người chạy đến với nó, bằng thủ đoạn thấp hèn.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên