Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 55 Giới Thiệu Chung Hệ Nội Tiết câu 1, 2 trang 175 SGK. Đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường thông qua việc điều hoà quá trình trao dổi chất và quá trình chuyển hoá trong tế bào của các cơ quan.

BÀI 55: GIẢI BÀI TẬP GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

- Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 - 1, 55 - 2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

- Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào? Trả lời:

- Giúp điều chình các quá trình sinh lí của cơ thể diễn ra bình thường (tiêu hoá, sinh sản, phát triển, trao đổi chất).

- Giúp duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

- Điểu hoà hoạt động thể dịch của các cơ quan và tự điều chỉnh trong nội bộ hệ nội tiết.

Sản phẩm của tuyến nội tiết là hoocmon. Hoocmon có đặc điểm và chức năng sau:

- Đặc điểm:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới chỉ là vải vẽ cho trí tưởng tượng của chúng ta.
This world is but a canvas to our imagination.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên