Polaroid

Unit 8: The Story of My Village

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village. Câu tường thuật là lời nói của một người nào được tường thuật lại với từ và cách nói của người thuật lại, nhưng ý nghĩa không đổi.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 10 Trang 82

 Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

 Listening Unit 8 Lớp 10 Trang 86

 Writing Unit 8 Lớp 10 Trang 87

 Language Focus Unit 8 Lớp 10 Trang 88

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.
A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên