Unit 8: The Story of My Village

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village. Câu tường thuật là lời nói của một người nào được tường thuật lại với từ và cách nói của người thuật lại, nhưng ý nghĩa không đổi.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 8 Lớp 10 Trang 82

 Speaking Unit 8 Lớp 10 Trang 85

 Listening Unit 8 Lớp 10 Trang 86

 Writing Unit 8 Lớp 10 Trang 87

 Language Focus Unit 8 Lớp 10 Trang 88

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn làm được một người hoàn hảo, phải nếm đủ vị đắng cay.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t