Teya Salat

Time For TV Unit 14 Lớp 7 Trang 139 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun phần A Time For TV trang 139 SGK. Chúng ta cùng xem truyền hình ở nước ta những năm trước như thế nào nhé.

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

A. TIME FOR TV (GIỜ XEM TRUYỀN HÌNH) 

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

6.00 p.m.: Tin tức bằng tiếng Anh

6.15 p.m.: Phim nhiều tập: “Dế Mèn phiêu lưu kí”.

7.00 p.m.: Tin tức.

Lan : Mời bạn dùng cơm tối ở nhà mình tối nay nhé.

Hoa : Mình thích lắm. Mấy giờ?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống không có giới hạn có nghĩa là biết được rằng bạn luôn có thứ gì đó để cho, luôn có thể làm điều gì đó để giảm nhẹ gánh nặng của người khác.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên