Ring ring

Time For TV Unit 14 Lớp 7 Trang 139 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun phần A Time For TV trang 139 SGK. Chúng ta cùng xem truyền hình ở nước ta những năm trước như thế nào nhé.

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

A. TIME FOR TV (GIỜ XEM TRUYỀN HÌNH) 

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

6.00 p.m.: Tin tức bằng tiếng Anh

6.15 p.m.: Phim nhiều tập: “Dế Mèn phiêu lưu kí”.

7.00 p.m.: Tin tức.

Lan : Mời bạn dùng cơm tối ở nhà mình tối nay nhé.

Hoa : Mình thích lắm. Mấy giờ?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.
Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên