Polly po-cket

Unit 6: After School (Sau Giờ Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 6 After School (Sau Giờ Học). Trong bài này chúng ta sẽ học 2 phần đó là What do you do ? và Let's go !!!. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 6: AFTER SCHOOL

NGOÀI GIỜ HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 What Do You Do Unit 6 Lớp 7 Trang 60 SGK

 Let's Go Unit 6 Lớp 7 Trang 64 SGK

 

 

A. WHAT DO YOU DO? (BẠN LÀM GÌ ?), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên