Disneyland 1972 Love the old s

Unit 6: After School (Sau Giờ Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 6 After School (Sau Giờ Học). Trong bài này chúng ta sẽ học 2 phần đó là What do you do ? và Let's go !!!. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 6: AFTER SCHOOL

NGOÀI GIỜ HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 What Do You Do Unit 6 Lớp 7 Trang 60 SGK

 Let's Go Unit 6 Lớp 7 Trang 64 SGK

 

 

A. WHAT DO YOU DO? (BẠN LÀM GÌ ?), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên