XtGem Forum catalog

A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 Personal Hygiene phần B A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao Minh lại bị đau răng và cách mà bạn ấy gặp bác sĩ Lai nhé.

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

(SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH)

 

B. A BAD TOOTHACHE (ĐAU RĂNG NẶNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Minh :  Ôi!

Hoa :   Minh, bạn làm sao thế?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa :   Bạn định đến nha sĩ chớ?

Minh :  Vâng. Mình có cuộc hẹn lúc 10 giờ 30 sáng nay, nhưng mình sợ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà họ cũng sử dụng năng lượng đó để yêu thương người khác, cái ác sẽ tự chết vì buồn chán.
It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount of energy loving their fellow men, the devil would die in his own tracks of ennui.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên