XtGem Forum catalog

A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 Personal Hygiene phần B A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao Minh lại bị đau răng và cách mà bạn ấy gặp bác sĩ Lai nhé.

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

(SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH)

 

B. A BAD TOOTHACHE (ĐAU RĂNG NẶNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Minh :  Ôi!

Hoa :   Minh, bạn làm sao thế?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa :   Bạn định đến nha sĩ chớ?

Minh :  Vâng. Mình có cuộc hẹn lúc 10 giờ 30 sáng nay, nhưng mình sợ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên