The Soda Pop

Unit 4: At School (Ở Trường)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4 At School (Ở Trường). Trong bài này chúng ta sẽ học Schedules và The Library, ngữ pháp chúng ta sẽ ôn hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Các bạn cùng tham khảo nhé.

UNIT 4: AT SCHOOL

Ở TRƯỜNG

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Schedules Unit 4 Lớp 7 Trang 42 SGK

 The Library Unit 4 Lớp 7 Trang 47 SGK

 

 

A. SCHEDULES (THỜI KHÓA BIỂU)

VOCABULARY, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người tình không biết kín đáo chẳng phải là một người tình.
A lover without indiscretion is no lover at all.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên