A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 Personal Hygiene phần B A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu tại sao Minh lại bị đau răng và cách mà bạn ấy gặp bác sĩ Lai nhé.

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

(SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH)

 

B. A BAD TOOTHACHE (ĐAU RĂNG NẶNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Minh :  Ôi!

Hoa :   Minh, bạn làm sao thế?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa :   Bạn định đến nha sĩ chớ?

Minh :  Vâng. Mình có cuộc hẹn lúc 10 giờ 30 sáng nay, nhưng mình sợ.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.