Teya Salat

Bài 23: Môi trường vùng núi

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 Bài 23 Môi trường vùng núi trang 76 SGK. Tuy cùng độ cao, nhưng vùng núi ở đới nóng có nhiều vành đai thực vật hơn ở vùng núi đới lạnh, vì đới nóng có thêm vành đai rừng rậm nhiệt đới mà đới ôn hòa không có.

ĐỊA LÝ BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 23.2, nhận xét về s’ự phân tầng thực vật ở hai sườn núi của dãy núi An-pơ. Cho biết nguyên nhân.

Trả lời:

- Nhận xét về sự phân tầng thực vật ở hai sườn núi của dãy núi An-pơ:

+ Trong vùng núi An-pơ, từ chân lên đến đỉnh có 4 vành đai thực vật: rừng lá rộng lên cao đến 900m, rừng lá kim từ 900 - 2.200m, đồng cỏ từ 2.200 - 3.000m, tuyết ở trên 3.000m.

+ Các vành đai ở sườn đón nắng nằm cao hơn ở sườn khuất nắng.

- Nguyên nhân:

+ Từ chân lên đỉnh có các vành đai, do càng lên cao càng lạnh., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
Goodness without wisdom always accomplishes evil.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên