XtGem Forum catalog

Bài 23: Môi trường vùng núi

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 Bài 23 Môi trường vùng núi trang 76 SGK. Tuy cùng độ cao, nhưng vùng núi ở đới nóng có nhiều vành đai thực vật hơn ở vùng núi đới lạnh, vì đới nóng có thêm vành đai rừng rậm nhiệt đới mà đới ôn hòa không có.

ĐỊA LÝ BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 23.2, nhận xét về s’ự phân tầng thực vật ở hai sườn núi của dãy núi An-pơ. Cho biết nguyên nhân.

Trả lời:

- Nhận xét về sự phân tầng thực vật ở hai sườn núi của dãy núi An-pơ:

+ Trong vùng núi An-pơ, từ chân lên đến đỉnh có 4 vành đai thực vật: rừng lá rộng lên cao đến 900m, rừng lá kim từ 900 - 2.200m, đồng cỏ từ 2.200 - 3.000m, tuyết ở trên 3.000m.

+ Các vành đai ở sườn đón nắng nằm cao hơn ở sườn khuất nắng.

- Nguyên nhân:

+ Từ chân lên đỉnh có các vành đai, do càng lên cao càng lạnh., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải là phép cộng, càng nhiều ''thắng lợi'' càng sung sướng. Không phải thế. Trong thực tế, càng nhiều thắng lợi, anh càng nghèo nàn, vì anh đã thay đổi tâm hồn, phân tán tình cảm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên