Pair of Vintage Old School Fru

Unit 1: Back To School (Trở Lại Trường Học)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 1 Back To School (Trở Lại Trường Học). Trong bài này chúng ta sẽ học phần Friends và Name and Addresses. Về phần ngữ pháp chúng ta sẽ học cách sử dụng TOO.

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

 Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

 

 

ADDITIONS or AGREEMENTS (Phần thêm vào hay sự đồng ý)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự đau khổ đẩy con người vào thói quen suy ngẫm nghiêm túc, làm sắc sảo nhận thức và làm dịu đi trái tim.
Grief drives men into habits of serious reflection, sharpens the understanding, and softens the heart.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên