Old school Easter eggs.

Video Games Unit 15 Lớp 7 Trang 147 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out Video Games Trang 147 SGK. Cùng xem bạn Nam chơi gì trong thời gian rãnh nhé các bạn.

UNIT 15: GOING OUT

ĐI CHƠI 

 

A. VIDEO GAMES (TRÒ CHƠI VI-ĐI-Ô)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Nam, bạn đi đâu đấy?

Nam : Mình đang đến trung tâm giải trí. Mình định chơi trò chơi vi-đê-ô ở đấy.

Lan : Bao lâu bạn đi một lần?

Nam : Không thường. Khoảng một tuần một lần.

Lan : Không đắt tiền chứ?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.
When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên