Video Games Unit 15 Lớp 7 Trang 147 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 15 Going Out Video Games Trang 147 SGK. Cùng xem bạn Nam chơi gì trong thời gian rãnh nhé các bạn.

UNIT 15: GOING OUT

ĐI CHƠI 

 

A. VIDEO GAMES (TRÒ CHƠI VI-ĐI-Ô)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Nam, bạn đi đâu đấy?

Nam : Mình đang đến trung tâm giải trí. Mình định chơi trò chơi vi-đê-ô ở đấy.

Lan : Bao lâu bạn đi một lần?

Nam : Không thường. Khoảng một tuần một lần.

Lan : Không đắt tiền chứ?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.
As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt