Polaroid

Unit 12: Let's Eat (Ăn Thôi !)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12 Let's Eat (Ăn Thôi !). Trong bài này chúng ta sẽ học bài chúng ta nên ăn gì (What Shall We Eat) và thức ăn của chúng ta (Our Food).

UNIT 12: LET’S EAT!

ĂN THÔI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 What Shall We Eat Unit 12 Lớp 8 Trang 114 SGK

 Our Food Unit 12 Lớp 7 Trang 119 SGK

 

 

A. WHAT SHALL WE EAT ? (CHÚNG TA NÊN ĂN GÌ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Sooner or later, those who win are those who think they can.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên