Ring ring

Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Name and Addresses trang 15 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 

 

B. Name and Addresses (Tên và Địa chỉ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Cô Liên : Hoa, họ của em là gì?

Hoa : Phạm. Tên lót của em là THỊ

Cô Liên : Em mấy tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi.

Cô Liên : Em sống ở đâu?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vẫn chính những điều hay cái đẹp đã mang đến cho ta khoái lạc sẽ phơi bày ta ra trước khổ đau.
The same refinement which brings us new pleasures, exposes us to new pains.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên