80s toys - Atari. I still have

Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Name and Addresses trang 15 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 

 

B. Name and Addresses (Tên và Địa chỉ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Cô Liên : Hoa, họ của em là gì?

Hoa : Phạm. Tên lót của em là THỊ

Cô Liên : Em mấy tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi.

Cô Liên : Em sống ở đâu?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy học cách trân trọng những lời phê bình thẳng thắn. Đừng lắng nghe quá nhiều những lời xu nịnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên