XtGem Forum catalog

Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Friends trang 10 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

A. FRIENDS (Bạn Hữu)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

a. Ba : Chào Nga.

Nga : Chào Ba. Vui gặp lại bạn.

Ba : Vui gặp lại bạn.

Nga : Đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Tên của bạn ấy là Hoa.

Ba : Vui được gặp bạn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên