Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Văn – Nam Trực năm 2016 có đáp án

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước chảy nhỏ thì chảy dài.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring