Ring ring

Unit 10 Life on Other Planets (Sự Sống Ở Hành Tinh Khác)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 10 Life on Other Planets lop 9 phần lý thuyết. Nếu có trộm vào phòng tôi vào ban đêm, tôi sẽ la lên => nhưng tôi không nghĩ là có trộm vào được => điều kiện không khả năng xảy ra ở hiện tại và tương lai)

UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANTS

SỰ SỐNG Ở HÀNH TINH KHÁC

 

Xem lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 Unit 10 Life on Other Planets: Write, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.
One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên