XtGem Forum catalog

Unit 10 Life on Other Planets (Sự Sống Ở Hành Tinh Khác)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 10 Life on Other Planets lop 9 phần lý thuyết. Nếu có trộm vào phòng tôi vào ban đêm, tôi sẽ la lên => nhưng tôi không nghĩ là có trộm vào được => điều kiện không khả năng xảy ra ở hiện tại và tương lai)

UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANTS

SỰ SỐNG Ở HÀNH TINH KHÁC

 

Xem lời giải bài tập các phần sau:

 Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

 Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

 Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

 Unit 10 Life on Other Planets: Listening

 Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 Unit 10 Life on Other Planets: Write, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.
Claude Debussy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên