XtGem Forum catalog

Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh (Cũ và thí điểm)

HocTap321 chia sẻ Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh (Cũ và thí điểm)

Tham khảo Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tiếnng Anh (Cũ và thí điểm).

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7 (CŨ) 

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Simple tenses; Past simple tense

– Prepositions of location

– Imperatives

– Adjectives and adverbs of manner.

– Indefinite quantifiers: a little, a lot of, lots of, too much …, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.
Time is the best killer.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên