pacman, rainbows, and roller s

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016 có đáp án

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi được chia sẻ bởi thầy:


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.
We only understand that which already within us.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên