XtGem Forum catalog

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016 có đáp án

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi được chia sẻ bởi thầy:


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình.
Men have become the tools of their tools.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên