XtGem Forum catalog

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2015-2016 có đáp án

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  – NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – Lớp 7.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi được chia sẻ bởi thầy:


, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi ngày bước vào thế giới như một giai điệu cất lên và vang mãi cho tới cuối ngày, và nó sẽ trở thành điệu nhảy, bài ca đưa tang hay khúc quân hành, đó là do bạn chọn.
Every day that is born into the world comes like a burst of music and rings the whole day through, and you make of it a dance, a dirge, or a life march, as you will.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên