Old school Swatch Watches

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên