Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 7 phòng GD&ĐT Hòa Bình năm 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra.
Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop