Polly po-cket

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh lớp 7 phòng GD&ĐT Hòa Bình năm 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
"Ở lại" là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.
"Stay" is a charming word in a friend's vocabulary.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên