XtGem Forum catalog

Bộ 3 đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 tuyển chọn 2016

HocTap321 chia sẻ Bộ 3 đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 tuyển chọn 2016

Dưới đây là bộ 3 đề thi học kì 2 môn Vật Lý 7 hay nhất được HocTap321.XtGem.Com tổng hợp. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 7

ĐỀ SỐ 1: QUẬN 12, NĂM 2013-2014

Câu 1:

a. Mô tả sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

b. Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào? Nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào?

Câu 2: Có 4 thanh A, B, C và D. Thanh A đẩy thanh B và hút thanh C; còn thanh C đẩy thanh D. Cho biết thanh D là thanh thủy tinh được nhiễm điện sau khi cọ xát với lụa. Hỏi các thanh A, B, C, D mang điện tích gì?

Câu 3:

a. Thế nào là sơ đồ mạch điện?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người không biết tươi cười sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên