Ring ring

Unit 13: Film And Cinema (Phim và Rạp Chiếu Phim)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema trong SGK. Trong phần ngữ pháp chúng ta sẽ học tính từ chỉ thái độ. Và trong bài tập chúng ta sẽ được học về phim và ngành công nghiệm phim.

UNIT 13: FILM AND CINEMA

PHIM VÀ RẠP CHIẾU PHIM 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 13 Lớp 10 Trang 132

 Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

 Listening Unit 13 Lớp 10 Trang 136

 Writing Unit 13 Lớp 10 Trang 137

 Language Focus Unit 13 Lớp 10 Trang 139

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại.
Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên