Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78 SGK Sinh học lớp 12
Chương  4. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  78 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?


Hướng dẫn giải


– Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, rồi sau đó lai giống và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.


-Tạo giống lai có ưu thế lai cao: Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.


 Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nhiều khi trong cùng một tổ hợp lai,phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Thế nào là ưu thế lai?, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nỗi đau còn tươi rói, mọi nỗ lực giảm bớt nó chỉ khiến nó càng thêm đau.
Where grief is fresh, any attempt to divert it only irritates.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat