Ring ring

Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 7 trường THCS Cửa Nam năm 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 7 trường THCS Cửa Nam năm 2016 có đáp án

Thầy cô và các em tham khảo dưới đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 khá hay có đáp án của trường THCS Cửa Nam. Đề thi gồm có 4 bài tập, thời gian làm bài 90 phút.

Xem thêm: Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn huyện Hoài nhơn 2016

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỬA NAM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1:

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.
The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên