The Soda Pop

Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 7 trường THCS Cửa Nam năm 2016 có đáp án

HocTap321 chia sẻ Đề thi môn Toán học kì 2 lớp 7 trường THCS Cửa Nam năm 2016 có đáp án

Thầy cô và các em tham khảo dưới đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 khá hay có đáp án của trường THCS Cửa Nam. Đề thi gồm có 4 bài tập, thời gian làm bài 90 phút.

Xem thêm: Đề và đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn huyện Hoài nhơn 2016

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỬA NAM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1:

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể trở thành nó.
If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên