Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán, Văn năm 2015-2016 Kim Sơn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.
To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog