Pair of Vintage Old School Fru

1 đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 7 khá hay

HocTap321 chia sẻ 1 đề KSCL đầu năm môn Văn lớp 7 khá hay

Đây là đề thi KSCL đầu năm môn Văn của Trường THCS Lê Hồng Phong – Đắk Lắk. Đề thi nhằm mục đích kiểm tra chất lượng đầu năm của các em học sinh lớp 6 lên lớp 7. (Ma trận đề thi)

ĐỀ BÀI:

Câu 1.( 3 điểm)

a) So sánh là gì ?     (1 điểm)

b) Xác định phép so sánh và nêu tác dụng  của phép so sánh được sử dụng trong bài ca dao sau đây.( 2 điểm)

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !

Câu 2.(2 điểm), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong muốn của số đông thường gây ra những điều bất công và bất nhân cho thiểu số, đó là điều được thể hiện trên từng trang lịch sử khắp thế giới.
That the desires of the majority of the people are often for injustice and inhumanity against the minority, is demonstrated by every page of the history of the whole world.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên