Pair of Vintage Old School Fru

Chương I: Cơ học – Lực, hai lực cân bằng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 23
Chương I: Cơ học – Lực, hai lực cân bằng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 23


A. Kiến thức trọng tâm;

– Lực


+ Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.


+ Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.


– Hai lực cân bằng


+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng.


+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.


C1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1


Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.
Peace is the virtue of civilization. War is its crime.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên