Would like và Lời mời
Would like


Cấu trúc: would like + danh từ/ to V + ... được sử dụng để nói những gì ta muốn một cách lịch sự.


Dạng rút gọn: would like = 'd like.- I'd like a coloured pencil.
Tôi muốn một cây bút chì màu.
- He'd like a glass of milk.
Anh ấy muốn một li sữa.
- I'd like to watch the film.
Tôi muốn xem phim.


Lời mời (... would you like ...?)


Mẫu câu trên được sử dụng để: • Hỏi ai đó muốn điều gì một cách lịch sự.  - What would you like? Bạn dùng gì?
  = What do you want?


 • Diễn tả lời mời một cách lịch sự.  - Would you like a cup of coffee?
  Mời anh dùng một tách cà phê.
  hoặc Anh dùng cà phê nhé?
  - Would you like to go with us?
  Mời bạn đi với chúng tớ.
  hoặc Bạn đi với chúng tớ nhé?Trả lời lời mời


Để trả lời lời mời của ai đó, các em có thể đồng ý hoặc từ chối:- Would you like some coffee? Bạn uống cà phê nhé?
Yes, please. Vâng, xin vui lòng.
No, thank you. I'm not thirsty. Không, cám ơn. Tôi không khát.
No, I'd like a glass of tea. Không, tôi muốn một tách trà.

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 10 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop