Snack's 1967

A. What are you doing? (Phần 1-7 trang 82-85 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên