Old school Easter eggs.

Grammar Practice (trang 92-95 SGK)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.
Life and love are very precious when both are in full bloom.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên