Grammar Practice (trang 92-95 SGK)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi móng tay dài, chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay. Cũng tương tự, khi hiểu nhầm phát sinh, hãy cắt bớt cái tôi chứ đừng cắt đứt mối quan hệ.
When nails grow long, we cut nails not fingers. Similarly when misunderstanding grow up, cut your ego, not your relationship.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru