80s toys - Atari. I still have

Lời đề nghị (Suggestions)
Lời đề nghị (Suggestions)


Để diễn tả lời đề nghị, chúng ta có 4 cách sau:


1. Let's + V + ... (Chúng ta hãy ...)- Let's go fishing this weekend.
Cuối tuần này chúng ta đi câu cá nhé.
- Let's study together.
Chúng ta hãy cùng nhau học.
- Let's help that old man.
Chúng ta hãy giúp ông lão đó.

2. What about + V-ing + ...? (Chúng ta ... nhé/đi.)- What about going to the library?
Chúng ta đến thư viện đi?
- What about practising speaking English?
Chúng ta thực hành nói tiếng Anh nhé.

3. Why don't we + V + ...? (Chúng ta ... nhé/đi.)- Why don't we study together?
Chúng ta học chung với nhau nhé.
- Why don't we go swimming, instead?
Thay vào đó chúng ta đi bơi đi.

4. Shall we + V + ...? (Chúng ta ... nhé/đi.)- Shall we go to the park?
Chúng ta ra công viên nhé.
- Shall we play badminton this afternoon?
Trưa nay chúng ta chơi cầu lông nhé.

Câu trả lời cho lời đề nghị


Để trả lời cho lời đề nghị, chúng ta có nhiều cách khác nhau, chẳng hạn:- Yes, let's. Ừ, chúng ta làm đi.
Yes. Good idea. Ừ. Ý kiến hay đó.
Yes, go ahead. Ừ. Đi thôi/ Tiến hành nào.
That's a good idea. Đó là ý kiến hay đấy.

- No, let's not. Không, chúng ta đừng.
No, it's not a good idea. Không, đó không phải là ý kiến hay.

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 14 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên