B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat. Then practice with a partner.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)


B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Tuấn: Tối nay bạn sẽ làm gì?


Lan: Mình định làm bài tập về nhà.


Tuấn: Bạn định làm gì vào ngày mai?


Lan: Mai là Chủ Nhật. Mình sẽ đến bạn mình. Sau đó chúng tớ sẽ đi xem phim. Còn bạn thì sao?


Tuấn: Tối nay, mình sẽ chơi cầu lông. Ngày mai, mình sẽ đi xem trận đá bóng.2. Prepare two dialogues with a partner. Then write them in your exercise book., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Hecto Berlioz
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s