XtGem Forum catalog

B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 14: Making Plans


B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat. Then practice with a partner.


(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)


B. Free time plans (Phần 1-7 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:Tuấn: Tối nay bạn sẽ làm gì?


Lan: Mình định làm bài tập về nhà.


Tuấn: Bạn định làm gì vào ngày mai?


Lan: Mai là Chủ Nhật. Mình sẽ đến bạn mình. Sau đó chúng tớ sẽ đi xem phim. Còn bạn thì sao?


Tuấn: Tối nay, mình sẽ chơi cầu lông. Ngày mai, mình sẽ đi xem trận đá bóng.2. Prepare two dialogues with a partner. Then write them in your exercise book., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.
Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên