The Soda Pop

C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 15: Countries


C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and read.


(Nghe và đọc.)


C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6)
C. Natural features (Phần 1-4 trang 162-165 SGK Tiếng Anh 6)

- Xin chào. Tên tôi là Lan. Tôi là người Việt Nam. Đất nước của tôi rất xinh đẹp.


- Chúng tôi có nhiều núi.


- Chúng tôi có những con sông lớn như Sông Hồng, Sông Mê Kông. Chúng tôi cũng có nhiều hồ.


- Chúng tôi có nhiều mưa, vì vậy đất nước rất xanh tươi. Chúng tôi có những khu rừng lớn và chúng tôi không có sa mạc nào.


- Chúng tôi có nhiều bãi biển đẹp. Đây là một đất nước tuyệt vời.Now, look at the pictures. Complete the passage and write it in your exercise book. (Bây giờ, hãy nhìn vào các bức tranh. Hoàn thành đoạn văn sau và viết nó vào trong vở bài tập của em.)


Viet Nam has lots of beautiful a) mountains. It has great b) rivers, and lots of c) lakes.
There is a lot of d) rain, so the country is very green. There are big e) forests and there
are many beautiful f) beaches. There aren't any g) deserts., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
Do not judge, and you will never be mistaken.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên