XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Language Focus trang 145 SGK. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B và hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Pronunciation: Linking

* Grammar:

Exercise 1. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu thích hợp ở cột B.

Đáp án.

2. e        3. a        4. b        5. d         6. g         7.f

Exercise 2. Hoàn thành câu, sử dụng so sánh hơn của tính từ với cấu trúc: comparative + and + comparative.

Đáp án., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.
One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên