C. My favorite food (Phần 1-5 trang 112-113 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất.
To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog