Teya Salat

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)
Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)


Động từ khuyết thiếu là gì?


Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) là các động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính. Động từ khuyết thiếu đóng vai trò là Trợ động từ trong câu.


Trong tiếng Anh có các động từ khuyết thiếu sau: CAN, COULD, MAY, MUST, OUGHT TO, WILL, SHALL, NEED, WOULD, DARE. Trong phần này chúng ta sẽ cùng học về cách sử dụng các động từ khuyết thiếu CAN, MUST, NEED.


List sau liệt kê các lí do tại sao lại gọi là Động từ khuyết thiếu: • Không thay đổi ở thì Hiện tại đơn (không chia tức là không thêm s hay es).  - He can speak English.
  Anh ấy có thể nói tiếng Anh.
  - She must get up early.
  Cô ấy phải thức dậy sớm.


 • Trong câu đầy đủ, sau động từ khuyết thiếu luôn luôn có động từ chính theo sau. Động từ chính này ở dạng nguyên thể (không chia, không có to).  - He will go to school today.
  Anh ấy sẽ đi học hôm nay.
  - We can turn right on that corner.
  Chúng ta có thể rẽ phải ở góc đường kia.


 • Có nhiều nhất HAI THÌ: thì Hiện tại đơn và Quá khứ đơn, trong đó MUST, OUGHT TONEED chỉ có MỘT THÌ hiện tại. • Không cần trợ động từ (do, does, did, ...) trong câu hỏi, phủ định. Chính các động từ khuyết thiếu này đóng luôn vai trò làm trợ động từ trong các câu này.  - Can you read this letter?
  Bạn có thể đọc lá thư này không?Ghi nhớ:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên