Polly po-cket

Lịch Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.Lịch Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến :-Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .-Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .2.Cơ sở kinh tế -xã hội của xã hội phong kiến:* Cơ sở kinh tế : chủ yếu là kinh tế nông nghiệp+Ở phương Đông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.+Châu Âu : đóng kín trong các lãnh địa phong kiến* Xã hội phong kiến có 2 giai cấp cơ bản :+ Phương Đông : địa chủ và nông dân lĩnh canh.+ Châu Âu là lãnh chúa và nông nô .* Bóc lột bằng tô thuế . Tuy nhiên ở Châu Âu sau khi thành thị trung đại ,xuất hiện kinh tế công thương nghiệp phát triển và thị dân ra đời .

3.Nhà nước phong kiến:Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gianThể chế nhà nước do vua đứng đầu .- Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực - tập quyền ngay từ đầu .- Phương Tây từ phân quyền đến tập quyền .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.
Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên