Ring ring

Lịch Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.Lịch Sử 7- Bài 7 : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến :-Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .-Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .2.Cơ sở kinh tế -xã hội của xã hội phong kiến:* Cơ sở kinh tế : chủ yếu là kinh tế nông nghiệp+Ở phương Đông sản xuất nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.+Châu Âu : đóng kín trong các lãnh địa phong kiến* Xã hội phong kiến có 2 giai cấp cơ bản :+ Phương Đông : địa chủ và nông dân lĩnh canh.+ Châu Âu là lãnh chúa và nông nô .* Bóc lột bằng tô thuế . Tuy nhiên ở Châu Âu sau khi thành thị trung đại ,xuất hiện kinh tế công thương nghiệp phát triển và thị dân ra đời .

3.Nhà nước phong kiến:Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gianThể chế nhà nước do vua đứng đầu .- Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực - tập quyền ngay từ đầu .- Phương Tây từ phân quyền đến tập quyền .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho kẻ ba hoa.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên