Disneyland 1972 Love the old s

Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 179


1.Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Các biện pháp chủ yếu bảo vệ tài nguyên sinh vật (hình 59):


Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã


2. Cải tạo các  hệ sinh thái bị thoái hóa


Bảng 59. Các biện pháp cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa


Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã


Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cẩn có biện pháp để khôi phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bào vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng. Đó là cơ sở đê duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiềm và


cạn kiệt nguồn tài nguyên.


Mồi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thièn nhiên để phát triển bền vững., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời là thế: ngốc thường tinh tướng, khôn hay dại dột.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên