XtGem Forum catalog

Môi trường và sự phát triển bền vững

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 42 Môi trường và sự phát triển bền vững trang 163 SGK. Định nghĩa này cho thấy hi vọng của nhân loại về sự hòa hợp giữa môi trường và sự phát triển, là một định nghĩa rất lạc quan rằng loài người hoàn toàn có thể đạt được điều này.

BÀI 42: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(Bài 58 - Ban nâng cao)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Giải bài tập 1 trang 163 SGk địa lý 10: Thế nào là sự phát triển bền vững.

Trả lời

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm thiệt hại đến khả năng của thế hệ tương lai được thỏa mãn nhu cầu của họ. Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao trong môi trường lành mạnh.

Giải bài tập 2 trang 163 SGk địa lý 10: Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới loài người?

Trả lời

Điều này xuất phát từ tính thống nhất không thể chia cắt được của môi trường, khả năng gây ra những phản ứng dây chuyền trong môi trường và qui luật tuần hoàn vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa lí. Nó còn xuất phát từ tính toàn cầu trong đời sống kinh tế - chính trị thế giới, liên quan trực tiếp đến lợi ích của mỗi quốc gia.

Giải bài tập 3 trang 163 SGk địa lý 10: Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế - xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm hồn càng tao nhã và tinh tế, tâm hồn càng dễ tổn thương.
The more refined and subtle our minds, the more vulnerable they are.
Paul Tournier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên