XtGem Forum catalog

Bài 29: Vùng tây nguyên (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 29 vùng tây nguyên (tiếp theo) trang 111 SGK. Sưu tầm theo các nội dung: tự nhiên, các danh thắng, dân cư, dân tộc, xã hội, văn hoá, lịch sử, danh nhân, nghề thủ công truyền thống, sản phẩm tiêu biểu, hoạt động kinh tế,...

ĐỊA LÍ 9 BÀI 29: GIẢI BÀI TẬP VÙNG TÂY NGUYÊN TIẾP THEO

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

D. Tình hình phát triển kỉnh tế

1. Nông nghiệp

- Sản xuất cây công nghiệp phát triển khá nhanh. Những cây trồng quan trọng nhất là: cà phê, cao su, chè, điều,...

- Nhiều địa phương có thâm canh lúa, màu lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày.

- Chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò,...) được đẩy mạnh.

- Trồng hoa, rau quả ôn đới nổi tiếng ở Đà Lạt.

- Khó khăn: thiếu nước vào mùa khô, biến động về giá cả., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phương châm của sự hào hoa cũng là phương châm của trí tuệ; phụng sự tất cả nhưng yêu chỉ một.
The motto of chivalry is also the motto of wisdom; to serve all, but love only one.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên