XtGem Forum catalog

B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


What do you do in your free time? (Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?)


B. Free time (Phần 1-6 trang 127-129 SGK Tiếng Anh 6)

a) I go to the movies. (Tôi đi xem phim.)


b) I watch TV. (Tôi xem tivi.)


c) I read. (Tôi đọc sách.)


d) I listen to music. (Tôi nghe nhạc.)


e) I go fishing. (Tôi đi câu.)


f) I play video games. (Tôi chơi trò chơi video.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc
người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.
Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance
the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên