XtGem Forum catalog

Writing Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Writing trong SGK. Biều đồ cho ở bên phải cung cấp một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam trong năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và trả lời câu hỏi.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

WRITING (VIẾT)

Mô tả biểu đồ.

Task 1: Biều đồ cho ở bên phải cung cấp một số thông tin về các lượt du khách từ Mỹ, Pháp và Úc đến Việt Nam trong năm 2001 và 2002. Hãy nghiên cứu biểu đồ và trả lời câu hỏi.

1. The USA.

2. 99,700 French visitors arrived in Viet Nam in 2001.

3. Australia has the smallest numder of visitors to Viet Nam in 2002.

4. No, it isn’t.

5. France has more visitors to Viet Nam in 2002.

6. The number of American visitors to Viet Nam in 2002 increased by 29,497 in comparison with that in 2001., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều.
Love sought is good, but given unsought, is better.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên