Old school Swatch Watches

Writing Unit 13 Lớp 12 Trang 144

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Writing trang 144 SGK. Viết bài tả lại trận bóng đá hữu nghị giữa trường mình và trường bạn, dựa trên kết quả thảo luận ở Tasks 1 và 2.

 UNIT 13: THE 22nd SEA GAMES

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp, các em thào luận 10 câu hỏi để chuẩn bị viết mô tả trận bóng đá giữa trường mình và trường bạn.

Đáp án gợi ý.

Introduction:

Why was the football match held ?

What teams took part in the match?

When and where did the match take place?

Details of the match:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người tình không biết kín đáo chẳng phải là một người tình.
A lover without indiscretion is no lover at all.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên